Društvo upokojencev Loška Dolina

Cesta Notranjskega odreda 44, 1386 Stari trg pri Ložu
tel: 01 705 75 63

Društvo upokojencev Loška dolina sodeluje in se v projekt vključuje pri naslednjih nalogah: pomoč pri pridobivanju uporabnikov programa, spodbujanje članov in podpornikov za vključitev v program kot prostovoljci ali zunanji sodelavci, sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju aktivnosti, informiranje članov o programih, pomoč pri promociji projekta.

Društvo upokojencev Martin Krpan Bloke

Nova vas 4a, 1385 Nova vas
tel: 041 25 05 23
tel: 051 62 86 22

Društvo upokojencev Martin Krpan Bloke sodeluje in se v projekt vključuje pri naslednjih nalogah:  pomoč pri pridobivanju uporabnikov programa, spodbujanje članov in podpornikov za vključitev v program kot prostovoljci ali zunanji sodelavci, sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju aktivnosti, informiranje članov o programih, pomoč pri promociji projekta.

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica
epošta: info@kjuc.si
tel: 01 709 10 78

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica sodeluje in se v projekt vključuje pri naslednjih nalogah: pomoč pri pridobivanju uporabnikov programa, sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju aktivnosti (ogledi razstav, obiski knjižnice, obiski knjižničarja, predstavitve knjig…), informiranje članov o programih, pomoč pri promociji projekta.

Mladinski center Postojna

Vilharjeva ulica 14a, 6230 Postojna
epošta: info@mcp.si
tel: 051 840 004
tel: 05 7263 286

Mladinski center Postojna izvaja program, prek katerega mladi prihajajo do informacij, novih znanj, pomoči pri udejanjanju njihovih zamisli,  predvsem pa lahko kakovostno izpolnjujejo svoje potrebe na področju družbenega  delovanja.

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše in vrtec pri osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše

Nova vas 4b, 1385 Nova vas
tel: 01 709-80-14
tel: 01 709-80-90

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše in vrtec pri osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše se v projekt vključujeta pri naslednjih nalogah: sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju aktivnosti (srečanja, nastopi, delavnice…), informiranje staršev in otrok o programih, sodelovanje na dnevu vseh generacij, ki ga organizira šola, pomoč pri promociji projekta.

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja in Vrtec Polhek Stari trg pri Ložu

Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu
tel: 01 707 12 50

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja in Vrtec Polhek Stari trg pri Ložu se v projekt vključujeta pri naslednjih nalogah: sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju aktivnosti (srečanja, nastopi, delavnice…), informiranje staršev in otrok o programih, sodelovanje na dnevu vseh generacij, ki ga organizira šola, pomoč pri promociji projekta.

Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek

Partizanska cesta 28, 1381 Rakek
tel: (01) 705 25 10

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica

Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica
tel: (01) 705 05 20

Vrtec Martin Krpan Cerknica

Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica
tel: (01) 705 00 80

Društvo upokojencev Cerknica

Videm 1, 1380 Cerknica
tel: 041 334 775

Društvo upokojencev Rakek

Trg padlih borcev 2, 1381 Rakek
tel: 0599 41323

Občina Cerknica

Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
tel: (01) 709 06 10

Deos Center starejših Cerknica

Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica
tel: 080 2737

Večgeneracijski centri ustvarjajo možnosti za raznovrstno pomoč najranljivejšim skupinam, pripravljajo preventivne programe za preprečevanje socialne izključenosti ranljivih skupin in nudijo prostor za vnovično tkanje niti med generacijami.

Prihajajoči dogodki
Za vse dogodke na posameznih lokacijah obiščite zavihke na vrhu strani.