V okviru projekta smo si zastavili 4 podprojekte:

* BANKA NEFORMALNE POMOČI - Poglavitni namen je izmenjava brezplačnih uslug, na področju družabništva, prevozov, varstva, nakupov, inštrukcij… in je namenjena vsem, ki potrebujejo tovrstno pomoč ali bi tako pomoč lahko nudili sočloveku.  Izmenjava podatkov o ponudbi in potrebi po uslugah poteka on-line, kar pomeni, da se kot uporabnik ali ponudnik uslug registrirate na spletnem mestu Banke neformalne moči, kjer oddate svoj oglas oz. povpraševanje.

* ODPRI SRCE - BODI SPREMEMBA - PODARI OBJEM - To je projekt, skozi katerega smo ozaveščali o tolerantnosti in multikulturnosti. Namen je, da v lokalni družbi dvignemo nivo tolerantnosti in sprejemanja drugačnosti. V tem okviru bomo izvedli več akcij, ki bodo naslavljale ta problem ter stremele k sprejemanju mladih v okolje. Podprojekt smo izvedli ob dnevu za spremembe Slovenske filantropije.

* VZORNIKI IZ LOKALNEGA OKOLJA

* POGLEJ V MOJ SVET - to je podprojekt, skozi katerega bomo ozaveščali o tolerantnosti in multikulturnosti. Namen je, da mladim, ki so socialno izključeni zaradi posebnih potreb (slepi in slabovidni, gluhi, gibalno ovirani) oz. invalidnosti, omogočimo druženje z vrstniki. Uvodno srečanje bomo izvedli na osnovnih šolah, kamor bomo povabili mladino s posebnimi potrebami. Skupaj z osnovnošolci bodo naredili teambuilding in se kasneje povezali preko zmenkarij. Otroci bodo izkusili kako je živeti, če ne vidiš, slišiš, ali če si gibalno oviran.

Večgeneracijski centri ustvarjajo možnosti za raznovrstno pomoč najranljivejšim skupinam, pripravljajo preventivne programe za preprečevanje socialne izključenosti ranljivih skupin in nudijo prostor za vnovično tkanje niti med generacijami.

Prihajajoči dogodki
Za vse dogodke na posameznih lokacijah obiščite zavihke na vrhu strani.