Študijski krožek Izviri, ki nas napajajo z močjo

Večgeneracijski center Bloke , Nova vas 4f, 1385 Nova vas, Bloke
četrtek, 17. 9. 2020 ob 10.00
Alenka Veber iz Zavoda Rihtarjeva bo domačija vodila študijski krožek z naslovom Izviri, ki nas napajajo z močmi. Izobraževalni cilj je spoznati in odkriti manj znana območja Slovenije, ki jih brez dodatne pomoči ni mogoče najti. Pestrost Slovenije, ki se odkriva v raznoliki pokrajini, arhitekturi, kulinariki, vinorodnih okoliših, navadah, govorici in zgodovini bomo najprej odkrivali s pomočjo virov in literature v obliki predavanj mentorice Alenke Veber Rihtarjeve iz Babnega Polja. Vabljeni!

Prijava na dogodek

Koledar dogodkov