Povezani s svetom: Uporaba sodobnih poti komunikacije

Večgeneracijski center Bloke , Nova vas 4f, 1385 Nova vas, Bloke
Petek, 18. 9. 2020 ob 10.00
Na delavnici se bomo naučili uporabe sodonih poti komunikacije kot so Viber, Whatsapp, Zoom in tudi uvod v uporabo socilna omrežja, v kolikor bo med udeleženci interes.

Prijava na dogodek

Koledar dogodkov