Kako prepoznati neustrezno vedenje otroka in preprečiti, da le to preraste v nasilno vedenje

Osnovna šola Cerknica, ul. 4. maja 92, Cerknica
Sreda, 17. 4. 2019 ob 18.00
Z inkluzijo, ki zagotavlja vstop različnih skupin otrok v oblike rednega izobraževanja kot tudi sodobne načine življenja smo priča čedalje večjemu agresivnemu vedenju otrok. Kdaj agresija preraste v nasilje, katere vrste nasilja poznamo in kako naj se nanj učinkovito odzovejo otroci, učitelji in starši. Predaval bo Radovan Radetić,univ.dipl.soc.
Koledar dogodkov