Poplavna ne-varnost naselij ob spodnjem toku Cerkniščice

Večgeneracijski družinski center Cerknica, Čabranska 9, Cerknica, Cerknica
četrtek, 19. 12. 2019 ob 18.00
Pod vplivom podnebnih sprememb se intenzivnost padavin in hitrost pretokov rek povečuje, kar smo opazili tudi pri zadnji večji poplavi v 21. stoletju. V času ekstremnih dogodkov se stanje približuje hidrološki situaciji, ki je bila na območju toka Cerkniščice v času med ledenimi dobami. V sodelovanju z Društvom Modro nebo in Društvom dolomitne lutke.
Koledar dogodkov