S svetovanjem do uspeha

Večgeneracijski družinski center Cerknica , Čabranska 9, 1380 Cerknica, Cerknica
Sreda, 14. 2. 2018 ob 12.30
Ljudska univerza Postojna izvaja na področju Primorsko-notranjske regije dejavnost informiranja in svetovanja brezposelnim in zaposlenim po modelu ISIO.

Kaj pridobite s svetovanjem?

Namen brezplačnega in zaupnega  informiranja in svetovanja je krepiti vseživljenjsko učenje za povečanje kompetenc, ki jih uporabniki, kot zaposlene ali brezposelne osebe, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. S svetovanjem boste pridobili uporabne informacije in nasvete s področja izobraževanja in prekvalifikacij, pridobitev različnih kvalifikacij, zaposlovanja, načrtovanja in razvoja kariere in vrednotenje predhodno pridobljenega znanja.

Koledar dogodkov