V neprofitnem Zavodu Samostojen si izvajamo različne socialne programe in projekte za občane notranjske in  osrednjeslovenske regije. Ključna dejavnost zavoda je psihosocialna pomoč posameznikom, parom, družinam in raznovrstnim skupinam.

Namen zavoda je prispevati h krepitvi psihosocialnega zdravja občanov in občank, nuditi podporo in pomoč posameznikom in ranljivim skupinam, ki se borijo z materialno in socialno izključenostjo ter delovati preventivno na področju vzpostavljanja, grajenja in vzdrževanja povezanosti in dobrih medosebnih odnosov.

Naše poslanstvo je nuditi podporo vsem, ki želijo reševati svoje konkretne težave, jih spodbujati pri ozaveščanju in usposabljanju za aktivno (re)organizacijo svojih življenj ter jim nuditi informacije o različnih možnostih, ki so jim na voljo.

V okviru programa za pomoč in v podporo družinam, deluje v okviru zavoda  Večgeneracijski družinski center Cerknica.  Družinski center je osrednji prostor za druženje in zagotavljanje potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. Družinski center s svojim načinom delovanja in ponudbo programov pomaga pri usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja. Za družino predstavlja prostor, kamor se člani lahko obrnejo po pomoč in podporo, v zasebnosti ali skupinsko delijo svoje izkušnje bivanja v družini s strokovnjaki ali drugimi družinami.

Večgeneracijski družinski center Cerknica je odprt od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 13.00 oziroma v popoldanskem času v skladu s potrjenimi programi. 

Koledar dogodkov