Pouk slovenščine za bosansko govoreče

VGC Dom na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica
Torek, 29. 9. 2020 ob 12.00
izvajalka Jerica Strle na tel. št. 041 484 937
Koledar dogodkov