Točka moči Dom na Vidmu Ilirska Bistrica

Naslov:
Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica
Epošta:
vgc.ilbistrica@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/vgcdomnavidmu/...
Splet:
www.lu-ilirska-bistrica.si...
Romana Morano
Vodja centra
Sonja Maljevac
Strokovna sodelavka
Koledar dogodkov