Občina Ilirska Bistrica leži na jugozahodu Slovenije in meji na Hrvaško. Razprostira na 480 km2 in obsega gozdnato Snežniško planoto, Reško dolino, vzhodni del Brkinov in del kraškega Podgrajskega podolja. Občina šteje okrog 14500 prebivalcev, je redko naseljena in demografsko ogrožena. V občini je 62 vasi, središče je Ilirska Bistrica.
To območje je bilo naseljeno že v prazgodovini, o čemer pričajo sledovi gradišč in ilirskih Japodov. Na davnino spominjajo razvaline gradov: Bistriški grad, grad Jablanica, Kalc, Turn, Šilentabor…


Povezave na spletno sran Obline Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si/

Koledar dogodkov